Tegningsmeddelelse – ny afdeling under Investeringsforeningen BankInvest

København Ø, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) —

Tegningen af andele i Emerging Markets Korte Obligationer A under Investeringsforeningen BankInvest blev afsluttet den 23. juni 2021.

Ved tegningsperiodens afslutning var der modtaget nedenstående ordrer:

Navn ISIN Tegningskurs Antal
investorer
Antal
andele
Kr.
Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 100,37 19 78.867 7.915.880,79

Den samlede tegning i Emerging Markets Korte Obligationer KL blev på 637.938.370,79 kr.

For oplysninger om afdelingens investeringsområde henvises til det offentliggjorte tegningsprospekt samt centrale investorinformationer.

De nye andele vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 29. juni 2021.

For yderligere oplysninger om foreningen henvises til dennes prospekt, som blandt andet kan hentes via hjemmesiden www.bankinvest.dk.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

WHAT TO READ NEXT...