Skyworth vydáva prvý finančný výkaz po úprave na fiškálny kalendár

Čistý zisk dosiahol 553 miliónov juanov (približne 82,3 milióna USD), hrubá zisková marža sa zvýšila na 18,7%, zatiaľ čo investície do výskumu a vývoja vzrástli o 18%.

ŠEN-ČEN, Čína, 8. apríla 2019 /PRNewswire/ — 29. marca vydala spoločnosť Skyworth finančný výkaz za obdobie deviatich mesiacov končiace 31. decembra 2018 (ďalej len „vykazovacie obdobie”). Ide o prvý finančný výkaz spoločnosti po úprave na fiškálny kalendár.

Podľa účtovnej závierky skupina za uvedené obdobie zaznamenala obrat vo výške 30,192 miliárd juanov (približne 4,49 miliardy USD). Celková hrubá zisková marža sa zvýšila na 18,7%, zatiaľ čo čistý zisk dosiahol 553 miliónov juanov (približne 82,3 milióna USD), čo predstavuje nárast o 10,8% v porovnaní so 499 miliónmi juanov (približne 74,3 milióna USD) za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku.

Súčasťou účtovnej závierky boli aj neauditované finančné výsledky za 12-mesačné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018. Údaje ukázali, že spoločnosť Skyworth dosiahla za daný rok celkový obrat vo výške 39,271 mld. juanov (približne 5,84 mld. USD) s miernym medziročným nárastom vo výške 0,1%. Hrubá zisková marža stúpla na 18,5% oproti 16,9% v predchádzajúcom roku. V Číne dosiahla skupina dvojciferný nárast objemu predaja televízorov. Jej investície do výskumu a vývoja rôznych vysoko kvalitných inteligentných produktov na zvýšenie konkurencieschopnosti dosiahli 1 688 miliárd juanov (približne 251 miliónov USD), čo znamená 18-percentný nárast v porovnaní s minulým rokom. Skupina tiež celkovo zvýšila svoju prevádzkovú efektívnosť.

Pri retrospektívnom pohľade na minulý je možné konštatovať, že spoločnosť Skyworth upravila svoje produktové portfólio farebných televízorov a predstavila niekoľko diferencovaných produktov – sériu MAXTV a OLED, ktoré sa zameriavajú na užívateľské skúsenosti. Okrem toho skupina presunula svoje obchodné zameranie na 55-palcové a väčšie obrazovky. Posilnila tiež spoluprácu s hlavnými zákazníkmi na zahraničných trhoch, pričom neustále zlepšovala konkurencieschopnosť služieb a produktov, čo viedlo k medziročnému nárastu hrubého ziskového rozpätia. Skupina celosvetovo predala 15 316 milióna televízorov, ktoré dnes slúžia viac ako 36 miliónom divákov aktívnych inteligentných prijímačov, pričom priemerný denný počet aktívnych používateľov presahuje 13,65 milióna.

Digitálne set-top boxy tiež významne prispievajú k nárastu hrubých ziskových marží v skupine tým, že zvyšujú podiel dodávok výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Zároveň skupina značne investovala do výskumu a vývoja nových produktových sérií pre ekosystém Android a nadviazala strategickú spoluprácu so spoločnosťami Google, Netflix a ďalšími poskytovateľmi obsahu.

Počas tohto obdobia dosiahli tržby z predaja inteligentných elektrických výrobkov spoločnosti v Číne 2 788 miliárd juanov (približne 415 miliónov USD), čo v porovnaní s minulým rokom znamená nárast o 2,2 percenta, zatiaľ čo zahraničné výnosy vzrástli o 60,7 percent na 784 miliónov juanov (približne 117 miliónov USD).

Skupina má v súčasnosti svoje prevádzky na celom svete, vrátane Číny a ďalších regiónov v Ázii, ako aj v Afrike, Európe a Spojených štátoch. Medzi nimi je Čína hlavným obchodným trhom, zakiaľ čo trhy Blízkeho východu a Afriky prudko rastú.

Skupina Skyworth plánuje urýchliť hĺbkovú integráciu hardvéru, softvéru, systémov, obsahu a služieb vďaka výhodným stratégiám čínskej vlády, ktoré podporujú rozvoj odvetvia videa založeného na ultra vysokom rozlíšení a začiatok prvej etapy éry zavádzania 5G. Okrem toho sa skupina snaží tiež posilniť integráciu kľúčových podporných zdrojov dodávateľského aj odberateľského reťazca, ktoré tvoria podstatu inteligentného ekosystému domácich spotrebičov a zároveň viesť odvetvie domácich spotrebičov smerom k novým technológiám a dôležitej etape rastu a rozvoja.

SOURCE Skyworth

WHAT TO READ NEXT...