Sekretarz generalny Światowej Ligii Muzułmańskiej potępia ataki na wyznawców w Nowej Zelandii

<><>

MEKKA, Arabia Saudyjska, 16 marca 2019 r. — Jego ekscelencja sekretarz generalny Światowej Ligii Muzułmanów, przewodniczący rady dyrektorów Światowej Organizacji Uczonych Muzułmańskiej szejk dr Mohammad bin Abdulkarim Alissa publikuje następujące oświadczenie.

Światowa Liga Muzułmańska potępia ataki na meczety w Nowej Zelandii, które pozbawiły życia dziesiątki niewinnych wyznawców i doprowadziły do urazów wśród jeszcze większej liczby ofiar. Światowa Liga Muzułmańska wyraża głęboki żal i składa kondolencje rodzinom, przyjaciołom i społecznościom ofiar.

Ataki terrorystyczne przeciwko wyznawcom są jednymi z najbardziej nieludzkich i złych form podżegania i szerzenia nienawiści. Barbarzyństwo, nienawiść i zła wola ekstremistycznych ataków terrorystycznych stoi na równi z przemocą Al-Ka’idy i Daesh.

W obliczu tak potężnego zła globalna społeczność może odpowiedzieć wyłącznie miłością, harmonią i pokojem.

Aby odpowiedzieć na plagę ekstremizmu i islamofobii, rządy i organizacje religijne na całym świecie muszą współpracować w ramach krzewienia tolerancji religijnej i szerzenia zrozumienia w celu zapobieżenia wszystkim formom podżegania i szerzenia nienawiści, w tym nienawiści skierowanej w stronę każdej religii lub narodowości.

Bez działań prewencyjnych nastawionych na krzewienie wartości moralnych wśród przedstawicieli młodszych pokoleń ryzykujemy pojawienie się kolejnych kręgów przemocy. Światowa Liga Muzułmańska będzie pracować nad intensyfikacją wysiłków w grupach wielowyznaniowych w celu tworzenia inicjatyw promocji szerszego zrozumienia i większej tolerancji.

Światowa Liga Muzułmańska planuje wysłanie delegacji do Nowej Zelandii w celu złożenia kondolencji w imieniu jego ekscelencji dr. Alissy i zapewnienia wsparcia rodzinom i społecznościom ofiar.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/836580/Muslim_World_League_Logo.jpg

SOURCE Muslim World League

WHAT TO READ NEXT...