Meget solid start på 2021!

Nasdaq OMX Copenhagen A/S                             Skjern, 6. maj 2021

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2021

• Resultat før skat på 47,2 mio. kr. mod 22,3 mio. kr. i 1. kvartal 2020

• Basisresultat stiger med 9,4 % til 47,9 mio. kr. 

• Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 4,0 % til 95,9 mio. kr.

• Nedskrivninger på 2,6 mio. kr. mod 10,6 mio. kr. pr. 31. marts 2020
                                                                                   
• Udlånsvækst i kvartalet på 7,0 % til 4,5 mia. kr.

•  Kapitalprocent på 20,4 % og kernekapitalprocent 18,7 %. Solvensbehovet er på 9,8 %

•  Basisresultat for helåret 2021 forventes i den øvre ende af intervallet 140 – 155 mio. kr.

•  Resultat før skat for helåret 2021 er den 19. april 2021 opjusteret til intervallet 140 – 155 mio. kr. fra 125 – 140 mio. kr.

Venlig hilsen

Skjern Bank

Hans Ladekjær Jeppesen                   Per Munck

Bestyrelsesformand                          Direktør

Spørgsmål bedes rettet til direktør Per Munck på telefon 21 73 30 04.

Vedhæftet fil

  • 6_2021 1. kvartalsrapport 2021

WHAT TO READ NEXT...