Huawei zakomponuje otvorené regály typu OCP do nových verejných cloudových dátových centier na celom svete

<><>< readability="17">

Iniciatíva využívania otvorených regálov, ktorú navrhuje projekt Open Compute Project (OCP) má za cieľ predefinovať spôsob využívania regálov v dátových centrách, pričom ide o jeden z najsľubnejších krokov v prostredí rozsiahlych výpočtových systémov. Jedná sa o prvý štandard pre regály vytvorený priamo pre dátové centrá, ktorý integruje regály do infraštruktúry dátových centier v podobe holistického procesu tvorby návrhov a zvažuje vzájomné závislosti všetkých prvkov, počnúc elektrickou sieťou, cez brány v čipoch až po základnú dosku. Otvorené regály si už adoptovali aj niektoré z najväčších svetových poskytovateľov internetových služieb ako je Facebook, Google a Microsoft, pretože znižujú celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a zvyšujú energetickú účinnosť v rozsiahlych výpočtových centrách.

< readability="84.090124236681">

„Inžinieri a obchodný manažment v spoločnosti Huawei si uvedomili, akú mieru účinnosti a flexibility ponúkajú otvorené regály a oceňujú tiež úroveň podpory zo strany globálnej dodávateľskej základne. Poskytovanie cloudových služieb zákazníkom na celom svete predstavuje mnohé výzvy. Flexibilita špecifikácií otvorených regálov a možnosť prejsť na systém kvapalinového chladenia umožňuje spoločnosti Huawei poskytovať služby aj v nových geografických oblastiach. Skutočnosť, že sa spoločnosť Huawei rozhodla pre otvorené regály, vyjadruje veľké uznanie!” uviedol Bill Carter, technický riaditeľ Nadácie projektu otvoreného výpočtového systému.

Spolu s iniciatívou integrácie otvorených regálov v cloudových dátových centrách sa spoločnosť Huawei rozhodla prehĺbiť spoluprácu s komunitou OCP, rozšíriť štandardný dizajn normy, ďalej skracovať čas do uvedenia na trh, zlepšovať mieru prevádzkyschopnosti a znižovať celkové náklady na vlastníctvo.

V minulom roku sa spoločnosť Huawei stala platinovým členom OCP. V tomto roku pokračuje vo svojich investíciách a záväzku voči OCP, ako aj celej komunite podporujúcej otvorené zdroje. V rámci aktívnej spolupráce s komunitou OCP Huawei neustále prispieva k tvorbe a realizácií rôznych OCP projektov ako napríklad Regál a Energia, Systémové riadenie a Server a spolupracuje aj na špecifikáciách modulu akcelerátora OCP, vyspelých riešeniach chladenia a OpenRMC.

„Strategické investície a záväzok spoločnosti Huawei voči OCP je obojstranne výhodná spolupráca,” uviedol Kenneth Zhang, generálny riaditeľ spoločnosti FusionServer, obchodnej ízie inteligentnej výpočtovej technológie spoločnosti Huawei. „Kombinácia rozsiahlych skúseností Huawei vo firme Telco, inštalácia mnohých cloudových riešení a poznatky o obrovskej komunite OCP, pomôžu spoločnosti Huawei prísť s najmodernejším, flexibilným a otvoreným riešením pre svojich zákazníkov na celom svete. V budúcnosti môže Huawei využiť svoju vedúcu pozíciu na trhu a globálnu infraštruktúru dátových centier a zaviesť OCP do nových geografických oblastí a trhových segmentov kdekoľvek na svete.”

Počas svojej hlavnej prednášky na globálnom samite OCP poskytnú predstavitelia spoločnosti  Huawei viac informácií o plánoch integrácie otvorených regálov a celkovej OCP stratégii. Huawei má v pláne predviesť aj niekoľko stavebných kameňov týchto riešení vo svojom stánku, vrátane výpočtového modulu na báze OCP, CPU Huawei Kunpeng 920 ARM, procesoru umelej inteligencie Huawei Ascend 310 a iných produktov z oblasti inteligentných výpočtových systémov Huawei.

Viac informácií získate pri návšteve spoločnosti Huawei v jej stánku, počas hlavnej prednášky a v priebehu ďalších prednášok:

Číslo stánku: B2

Harmonogram hlavnej prednášky: 15.3. o 11:38 hod veľká sála

Harmonogram výkonného zasadnutia: 14.3 o 14:05 -14:30 hod – 210BF

O spoločnosti Huawei

Spoločnosť Huawei je popredným celosvetovým poskytovateľom infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj inteligentných zariadení. Spolu s integrovanými riešeniami v štyroch kľúčových oblastiach – telekomunikačných sieťach, IT, inteligentných zariadeniach a cloudových službách – sme pevne odhodlaní priniesť kúsok digitálnej technológie do života každého človeka, domácnosti či organizácie a vytvoriť tak inteligentný, prepojený svet.

Komplexné portfólio produktov, služieb a riešení spoločnosti Huawei je konkurencieschopné a zároveň bezpečné. Pomocou otvorenej spolupráce s partnermi v rámci ekosystému tvoríme pretrvávajúcu hodnotu pre zákazníkov, pracujeme na tom, aby sme posilnili ľudí, obohatili ich domovy a inšpirovali k inovácii organizácie všetkých veľkostí a štruktúr.

V Huawei sa inovácia odvíja od potrieb zákazníkov. Investujeme najmä do základného výskumu, sústredíme sa na technologické novinky, ktoré svet posúvajú smerom vpred. Máme viac ako 180 000 zamestnancov vo viac ako 170 krajinách a regiónoch sveta. Súkromná spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 a je v plnom vlastníctve svojich zamestnancov.

Viac informácií o Huawei nájdete na webovej stránke: www.huawei.com alebo nás sledujte na:  
http://www.linkedin.com/company/Huawei   
http://www.twitter.com/Huawei   
http://www.facebook.com/Huawei   
http://www.youtube.com/Huawei

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/836199/Huawei.jpg  

Related Links

http://www.huawei.com

SOURCE Huawei

WHAT TO READ NEXT...