Generálny tajomník Svetovej ligy moslimov odsudzuje útoky na veriacich na Novom Zélande

<><>

MEKKA, Saudská Arábia, 15. marca 2019 — Jeho excelencia generálny tajomník Svetovej ligy moslimov a predseda správnej rady Svetovej organizácie moslimských vedcov šejk Dr. Mohammad bin Abdulkarim Alissa vydáva nasledovné vyhlásenie:

Svetová liga moslimov odsudzuje útoky na mešity na Novom Zélande, ktoré si vyžiadali životy desiatok nevinných veriacich a zanechali mnoho ďalších vážne zranených. Svetová liga moslimov tiež vyjadruje hlboký zármutok a sústrasť rodinám, priateľom a komunitám obetí.

Teroristické útoky na veriacich sú jednou z najneľudskejších a najzločinnejších foriem podnecovania násilia a nenávisti. Barbarstvo, nenávisť a zlovoľnosť tohto extrémistického teroristického činu sa vyrovnajú násilným činom Al-Káidy a Daeshu.

Tvárou v tvár takému zlu môže globálne spoločenstvo odpovedať iba hodnotami lásky, harmónie a mieru.

V záujme riešenia extrémizmu a islamofóbie musia vlády a náboženské organizácie na celom svete spolupracovať na podpore náboženskej tolerancie a porozumenia a zabrániť všetkým formám podnecovania násilia a nenávisti, vrátane tých druhov nenávisti, ktoré sú namierené proti náboženstvu alebo etnickej príslušnosti.

Bez preventívnych opatrení na podporu ľudských a morálnych hodnôt u mladšej generácie riskujeme ďalšie cykly násilia. Svetová liga moslimov sa bude usilovať o zvýšenie miery spolupráce s náboženskými skupinami rôznych vierovyznaní s cieľom podnietiť iniciatívy na podporu porozumenia a tolerancie.

Svetová liga moslimov plánuje vyslať na Nový Zéland delegáciu, ktorá by v mene Jeho excelencie Dr. Alissu prejavila úprimnú sústrasť a poskytla podporu postihnutým rodinám a komunitám.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/836580/Muslim_World_League_Logo.jpg

SOURCE Muslim World League

WHAT TO READ NEXT...