Discovery Life Sciences łączy siły z laboratorium HudsonAlpha Genomic Services Laboratory w celu zwiększenia zakresu możliwości naukowych

Nowy, wiodący dostawca globalny w zakresie usług bionauki, biopróbek, sekwencjonowania i bioinformatyki przyspieszy czas od odkryć do przełomów

HUNTSVILLE, Alabama, 29 marca 2019 r. /PRNewswire/ — Firma Discovery Life Sciences™ (Discovery) ogłosiła dziś, że podpisała umowę, na podstawie której laboratorium Genomic Services Laboratory (GSL) przy Instytucie Biotechnologii HudsonAlpha, jedno z najlepszych na świecie laboratoriów sekwencjonowania genów i bioinformatyki, przyczyni się do powołania nowego oddziału: HudsonAlpha Discovery. Nowy oddział, w połączeniu z bieżącymi usługami biopróbek i analityki Discovery, zapewni najwyższą jakość klinicznie i naukowo odpisanych biopróbek, a także usługi sekwencjonowania genów, bioinformatyki i usług laboratoryjnych na potrzeby międzynarodowej branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostyki.

Podpisanie umowy nastąpiło tuż po niedawnych przejęciach i ekspansji Discovery w Europie, które to działania doprowadziły do umocnienia pozycji firmy jako międzynarodowego lidera w analizie, zakupach, przetwarzaniu i dystrybucji biopróbek. Usługi sekwencjonowania genetycznego i bioinformatyki są naturalnym przedłużeniem kluczowych umiejętności firmy Discovery. Nowy oddział HudsonAlpha Discovery będzie dodatkowym źródłem uzdolnionych naukowców, pracowników klinicznych, analityków i bioinformatyków, którzy będą opracowywać rozwiązania złożonych i skomplikowanych wyzwań badawczych. Po raz pierwszy możliwe to będzie poprzez pojedynczego, strategicznego dostawcę globalnego.

– Instytut Biotechnologii HudsonAlpha to wyjątkowe miejsce. Dzielimy wizję instytutu w zakresie postępów w nauce i edukacji w celu podniesienia poziomu zdrowia na całym świecie – skomentował główny dyrektor wykonawczy Discovery Glenn Bilawsky. – Jesteśmy także bardzo dumni z tego, że instytut wytypował Discovery do roli przyszłego przodownika laboratorium usług genomicznych i inwestuje w przyszłość firmy. Platforma HudsonAlpha Discovery jest jedną z największych na świecie instalacji technologii Illumina® NovaSeq™, która daje nam skalę, prędkość i jakość konieczne do uporania się z rozmiarem i złożonością każdego projektu sekwencjonowania. Z HudsonAlpha Discovery firma Discovery Life Sciences będzie w dobrym towarzystwie, jeżeli chodzi o zaspokajanie międzynarodowego zapotrzebowania na istnienie pojedynczego, strategicznego partnera zapewniającego usługi biopróbek, patologii, immunohistochemii, cytometrii przepływowej, sekwencjonowania i bioinformatyki w celu przyspieszenia opracowywania produktów – dodał dyrektor.

Laboratorium HudsonAlpha GSL zostało rozwinięte przy Instytucie przez znanego naukowca na polu genomiki, dr. Shawna Levy’ego i zajmuje pozycję jednego z największych naukowych laboratoriów genomicznych. Laboratorium wsparło tysiące projektów badawczych i przetworzyło setki tysięcy biopróbek na potrzeby placówek opieki zdrowotnej, firm i badaczy z całego świata. Naukowcy pracujący w laboratorium dzielą się spostrzeżeniami prowadzącymi do lepszego zrozumienia wielu złożonych chorób, w tym raka, autyzmu, ALS, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, schizofrenii, cukrzycy i rzadkich lub niezdiagnozowanych chorób. Oddział HudsonAlpha Discovery to dziesiąty, i jak do tej pory największy, przypadek transferu badań i technologii Instytutu do zastosowania komercyjnego.

– Bierzemy dwie organizacje z bardzo dobrymi umiejętnościami i łączymy je w celu zapewnienia możliwości, których w pojedynkę nie mogłyby osiągnąć – skomentował dr Levy. – Jako wysoce wyspecjalizowany partner w opracowywaniu leków mamy nieograniczone możliwości. Wraz z siecią kliniczną Discovery Partners® możemy zaoferować wysokiej gęstości dane genomiczne, które będą źródłem ważnych wniosków w każdym projekcie – dodał doktor. Dr Levy dołączy do kadry zarządzającej Discovery Life Science na stanowisku głównego dyrektora naukowego w zakresie genomiki i będzie nadal piastował stanowisko głównego badacza w HudsonAlpha Institute.

O Discovery Life Sciences
Discovery Life Sciences to międzynarodowy lider w analizie, zakupach i dystrybucji biopróbek na potrzeby branż farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej. Czerpiąc ze świata nauki, zespół Discovery podchodzi do klientów w innowacyjny, doradczy sposób nastawiony na pokonywanie przeszkód i szybsze osiąganie pożądanych rezultatów. Science at your Service™ to my! Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie dls.com.

O HudsonAlpha Genomic Services Lab
HudsonAlpha Genomic Services Laboratory (GSL) to uznane na całym świecie laboratorium wykorzystujące najnowsze technologie badań genomicznych do kompleksowego wspierania odkrywania leków, przenoszenia wyników na rozwiązania praktyczne i prowadzenia badań klinicznych. Doświadczenie laboratorium GSL skupia się na wysoko przepustowym sekwencjonowaniu, optymalizacji przepływu pracy i opracowywania przełomowych systemów analitycznych.

O Instytucie Biotechnologii HudsonAlpha
Instytut Biotechnologii HudsonAlpha to organizacja nie dla zysku poświęcająca się opracowywaniu i wprowadzaniu w życie postępów nauki w zakresie zdrowia, rolnictwa, nauki i komercjalizacji pod jednym dachem. Powstały w 2008 r. instytut HudsonAlpha kieruje się wizją wykorzystania synergii między odkryciami, edukacją, medycyną i rozwojem gospodarczym w usługach genomicznych w celu polepszenia losu ludzi na całym świecie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie hudsonalpha.org.

Related Links

https://www.dls.com

SOURCE Discovery Life Sciences

WHAT TO READ NEXT...