Discovery Life Sciences berie pod svoje krídla HudsonAlpha Genomic Services Laboratory, aby rozšíril svoju vedeckú činnosť

Popredný globálny poskytovateľ služieb v oblasti prírodných vied, biologických vzoriek, sekvenovania a bioinformatiky skráti dobu od objavu po jeho uvedenie na trh

HUNTSVILLE, Alabama, 29. marca 2019 /PRNewswire/ — Spoločnosť Discovery Life Sciences™ (Discovery) dnes oznámila, že podpísala zmluvu o akvizícii laboratória genomických služieb (GSL) inštitútu HudsonAlpha Institute for Biotechnology, jedného z popredných svetových laboratórií špecializujúcich sa na sekvenovanie génov a bioinformatiku s cieľom vytvoriť novú divíziu: HudsonAlpha Discovery. Nová divízia bude spolu s globálnymi službami zabezpečujúcimi analytiku a biovzorky poskytovať aj najvyššiu kvalitu klinicky a vedecky anotovaných biovzoriek, génového sekvenovania, bioinformatiky a laboratórnych služieb globálnemu farmaceutickému, biotechnologickému a diagnostickému odvetviu.

Táto zmluva prichádza po nedávnych európskych akvizíciách spoločnosti Discovery a expanzii, ktorá potvrdila pozíciu spoločnosti ako globálneho lídra v analýze biovzoriek, obstarávaní, spracúvaní a distribúcii. Genetické sekvenovanie a služby bioinformatiky sú prirodzeným rozšírením hlavnej činnosti spoločnosti Discovery. V novej divízii HudsonAlpha Discovery pribudnú významní vedci, klinickí pracovníci, analytici a bioinformatici, ktorí budú hľadať riešenia zložitých a sofistikovaných výskumných výziev — po prvý raz prostredníctvom jediného strategického globálneho poskytovateľa.

„HudsonAlpha Institute for Biotechnology je významná inštitúcia. Zdieľame jej víziu urýchlenia napredovania vedy a vzdelávania s cieľom zlepšiť zdravie ľudstva,” uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Discovery Glenn Bilawsky. „Sme veľmi hrdí, že si inštitút vybral práve Discovery za partnera svojho laboratória genomických služieb na ceste vpred a za investíciu do budúcnosti našej spoločnosti. Platforma HudsonAlpha Discovery je jednou z najväčších globálnych inštalácií najnovšej technológie Illumina® NovaSeq™, ktorá nám poskytne rozsah, rýchlosť a kvalitu potrebnú s ohľadom na veľkosť a zložitosť akéhokoľvek projektu sekvenovania. Spolu s HudsonAlpha Discovery bude spoločnosť Discovery Life Sciences najväčšou a najschopnejšou spoločnosťou uspokojujúcou potrebu globálneho trhu nájsť jediného strategického partnera, ktorý dokáže poskytnúť služby z oblasti biovzoriek, patológie, imunohistochémie, prietokovej cytometrie, sekvenovania a bioinformatiky s cieľom urýchliť vývoj produktov.”

Spoločnosť HudsonAlpha GSL vznikla v inštitúte pod vedením renomovaného vedca z oblasti genomiky Shawna Levyho, PhD, vďaka ktorému sa stala jedným z najväčších svetových akademických laboratórií vo sfére genomiky. Podporila tisícky výskumných projektov a spracovala stotisíce biovzoriek zdravotníckych inštitúcií, spoločností a výskumných pracovníkov na celom svete. Jej vedci poskytujú nové informácie a nové chápanie mnohých komplexných porúch, vrátane rakoviny, autizmu, ALS, bipolárnej poruchy, schizofrénie, diabetu a zriedkavých a nediagnostikovaných ochorení. HudsonAlpha Discovery je už desiatym a zatiaľ najväčším výskumným a technologickým transferom tohto inštitútu na komerčné účely.

„Zobrali sme dve organizácie s úžasnými výsledkami a spájame ich, aby sme im umožnili dosiahnuť to, čo by žiadna z nich samostatne nedokázala,” vysvetlil Dr. Levy. „Ako špecializovaný vývojový partner máme neobmedzené možnosti. Spolu so sieťou klinických spolupracovníkov spoločnosti Discovery Partners® môžeme ponúknuť genomické dáta s vysokou hustotou a získať vhľad do akéhokoľvek projektu.”  Dr. Levy sa pripája k výkonnému tímu spoločnosti Discovery Life Science ako vedúci výskumník za genomiku a bude pokračovať ako vedecko-výskumný pracovník aj v inštitúte HudsonAlpha Institute.

O spoločnosti Discovery Life Sciences
Discovery Life Sciences je globálny trhový líder v oblasti analýzy biologických vzoriek a obstarávania pre farmaceutické, biotechnologické a diagnostické odvetvie. Na báze vedeckých poznatkov si tím spoločnosti Discovery vytvára vzťahy so svojimi zákazníkmi prostredníctvom inovatívneho konzultačného prístupu najmä k riešeniu problémov a dosahovaniu rýchlejších výsledkov. Sme Veda vo vašich službách™! Viac informácií nájdete na: dls.com.

O spoločnosti HudsonAlpha Genomic Services Lab
HudsonAlpha Genomic Services Laboratory (GSL) je celosvetovo uznávané servisné laboratórium využívajúce najnovšie technológie v oblasti genomického výskumu na komplexnú podporu objavov a translačného a klinického výskumu. Poznatky spoločnosti GSL sa zameriavajú na sekvenovanie s vysokou priepustnosťou, optimalizáciu pracovného toku a vývoj najmodernejších analytických postupov.

O spoločnosti HudsonAlpha Institute for Biotechnology
HudsonAlpha Institute for Biotechnology je neziskový inštitút zameriavajúci sa na vývoj a aplikáciu vedeckého pokroku v zdravotníctve, poľnohospodárstve, vzdelávaní a komercializácii. Inštitút HudsonAlpha vznikol v roku 2008 s víziou využívať synergiu medzi objavmi, vzdelávaním, zdravotníctvom a ekonomickým rozvojom v genomických vedách s cieľom zlepšiť stav ľudstva na celej planéte. Viac informácií nájdete na: hudsonalpha.org.

Related Links

https://www.dls.com

SOURCE Discovery Life Sciences

WHAT TO READ NEXT...
Cloopen Filed 2020 Annual Report on Form 20-F

BEIJING, May 10, 2021 /PRNewswire/ — Cloopen Group Holding Limited (“Cloopen” or the “Company”) (NYSE: RAAS), a leading multi-capability cloud-based communications solution provider in China,