CGTN: społeczność ludzi ze wspólną przyszłością. Odpowiedź Chin na pytanie Gauguina

Prezydent Xi Jinping udzielił odpowiedzi na pytania Gauguina w imieniu Chin podczas swojego przemówienia na forum ONZ w 2017 r.

„Przekazywanie pochodni pokoju z pokolenia na pokolenie, utrzymanie rozwoju i rozkwit cywilizacji – tego pragną ludzie ze wszystkich krajów; jest to również obowiązek, który przedstawiciele władz naszego pokolenia powinni wziąć na swoje barki. Propozycja Chin jest następująca: budujmy wspólną przyszłość ludzkości i dążmy do wspólnego rozwoju z korzyścią dla każdej ze stron”.

Społeczność ludzi dzielących wspólną przyszłość należy do wszystkich, szanuje suwerenność i odrzuca niesprawiedliwy system, w którym słabi są zależni od silnych.

Chińskie pojęcie wspólnoty łączy w sobie zachodnią koncepcję przeznaczenia, podkreślającą nieuchronność, i hinduską (buddyjską) koncepcję skłaniającą się ku przypadkowości.

Warunkiem koniecznym jest autonomia. W oparciu o nią pokonane zostaną podziały pomiędzy interesami poszczególnych krajów. Wspólne interesy poprzedzone są wspólnymi zobowiązaniami, które prowadzą do wspólnej przyszłości.

W zdecentralizowanym świecie ludzie potrzebują zasad, którymi mogą się kierować. Tutaj wkracza społeczność ludzi ze wspólną przyszłością.

Koncepcja ta obejmuje trzy misje:

Po pierwsze, przyspieszenie wspólnego globalnego rozwoju, promowanie wspólnego odrodzenia cywilizacji ludzkiej i zjednoczenie ludzi na całym świecie.

Po drugie, chińska propozycja na rozwiązanie problemów, z którymi boryka się ludzkość. Zgodnie z tą koncepcją, autonomiczne podejście do przeznaczenia przekracza zależność „rdzeń-peryferie”, wspólne przeznaczenie przebija współzależności, a pojęcie społeczności ludzi ze wspólną przyszłością przeważa nad paradoksalnością.

Po trzecie, nowa era, którą określa sztuczna inteligencja i Internet wszystkiego (IoE) umożliwia przeskok od wymiany kulturowej do wprowadzania innowacji. Toruje to drogę do przyszłości, w której nie ma miejsca dla ewolucji o charakterze liniowym, gdzie odrzucona jest koncentracja na świecie zachodu, a antropocentryzm już nie dominuje.

Idee te znajdują się w sercu globalnej społeczności o wspólnej przyszłości.

Budowa tej społeczności nie jest pustym sloganem i jest możliwa do osiągnięcia dzięki Inicjatywie Pasa i Drogi, nowej formie relacji międzynarodowych i globalnej łączności za pośrednictwem sieci partnerstw.

Powiązania pomiędzy ludźmi podkreślają zachowanie kontroli, nie pasywną akceptację przeznaczenia.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-26/A-human-community-with-a-shared-future-China-s-answer-to-Gauguin–10zuadU9s2Y/index.html 

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/1532301/CGTN_A_human_community_a_shared_future_China_s_answer_Gauguin.jpg

Related Links

www.cgtn.com

SOURCE CGTN

WHAT TO READ NEXT...