The news is by your side.

Dėl patvirtintų AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.Bendrovė informuoja, kad 2020 m. rugsėjo 16 d. gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) sprendimą, kuriuo Finansų ministerija patvirtino AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisykles (toliau – Taisyklės) ir nustatė, kad Taisyklės įsigalios Bendrovės akcijų įtraukimo į AB Nasdaq Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą dieną.Taisyklėse numatyta, kad Bendrovės įmonių grupės (toliau – Grupės) darbuotojams, įskaitant Bendrovės valdybos narius, bus sudaryta galimybė dalyvauti Bendrovės akcijų opcionų programoje.Be kita ko, tuo siekiama skatinti darbuotojų motyvaciją auginti Grupės įmonių vertę, sukurti motyvaciją pagrindiniams vadovams siekti tvarių ilgalaikių strateginių tikslų.Taisyklės skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt/ipo.   Daugiau informacijos:Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Comments are closed.