The news is by your side.

Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

18. juli 2019Indberetning nr. 8/2019Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug.For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres. 

Comments are closed.